• Over SBE

”SBE bevordert een positief imago van de Eemsdelta waar het gaat om wonen, werken, leven en ondernemen”

Missie

Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta is de werkgeversorganisatie met een grote regionale betrokkenheid: kritisch, onafhankelijk en proactief. Wij geloven in “Samen maakt sterker”. Daarom organiseren we samenwerking tussen onze leden en werken we samen met onze vele stakeholders zoals overheden, kennisinstellingen en de natuur- en milieuorganisaties. Samenwerken om de regio te versterken, om werk te creëren.

 

Werkwijze

SBE is een vereniging die qua organisatie wordt bestuurd door een algemene ledenvergadering die twee maal per jaar vergadert. De ledenvergadering benoemt een bestuur die op haar beurt een directeur aanstelt die het kantoor aanstuurt.

Het bestuur bestaat uit de voorzitters en vicevoorzitters van de sectoren industrie, energie, havens & logistiek en de zakelijke en industriële dienstverlening en kent een onafhankelijk voorzitter. Ter ondersteuning van de inhoudelijke koers van SBE alsmede voor het faciliteren van de bedrijfsvoering van de leden kent SBE een aantal werkgroepen: HRM, Milieu, Maintenance & Projecten, Veiligheid en Secretaresse Intervisie. Daarnaast wordt de gezamenlijke inkoop van energie gefaciliteerd (Raad van Advies energie inkoop).

Ook wordt er binnen de sectoren overlegd en vinden er ledenconsultaties plaats. Op deze manier worden inhoudelijke dossiers voorbereid, wordt er een netwerk opgebouwd en kennis gedeeld.

Lidmaatschap

Contributie is afhankelijk van het aantal werknemers en vestigingslocatie. Voor bedrijven met een vestiging buiten de Eemsdeltaregio geldt het basistarief van € 2,065.- Alle bedragen zijn excl. BTW.

Heeft u vragen over lidmaatschap of wilt u graag kennismaken? Neem contact met ons op! 

< 24 fte €2,065
25-69 fte €4,015
70-149 fte €5,735
150-249 fte €8,029
>250 fte €9,175

 

Team

Naast het werk wat binnen en door de (sector)besturen, werkgroepen en samenwerkingsverbanden wordt verzet, heeft SBE een werkorganisatie die zich inzet voor de belangen van haar leden.

Directie & Beleid

Frans Alting

Directeur
Algemeen bestuur

Frans Musters

Voorzitter
Projectmanagement

Ian Hartman

Projectmanager

Updates ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: