Agenda

SBE organiseert een breed scala aan activiteiten voor leden en niet-leden. Leden krijgen uitnodigingen per mail. Een korte selectie van opkomende evenementen staat hieronder. Een overzicht van geplande evenementen vindt u onder de agenda.

Wilt u ook een uitnodiging ontvangen?

Filter
 • Alle thema's
 • Duurzaamheid
 • Gasbevingen
 • Leefbaarheid
 • Ondernemingsklimaat
 • Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • Studio SBE
 • Veiligheid

Nieuws

Filter
 • Alle thema's
 • Duurzaamheid
 • Gasbevingen
 • Leefbaarheid
 • Ondernemingsklimaat
 • Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • Studio SBE
 • Veiligheid

Maak jij de industrie in de Eemsdelta klimaatneutraal?

In deze game ben jij aan zet! Produceer waterstof, wek duurzame energie op met windparken op zee en onderzoek hoe je plantenresten kunt gebruiken als grondstof voor de chemie.

Jij zit aan de knoppen om de Eemsdelta CO2-neutraal te maken.  Je hebt 1 uur de tijd. Vind in deze digitale escaperoom de aanwijzingen en los alle uitdagingen op voordat het te laat is!

Let op: de game is alleen speelbaar op de laptop of PC

Speel de game

Samen maakt sterker

Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta is de werkgeversorganisatie met een grote regionale betrokkenheid: kritisch, onafhankelijk en proactief.
Wij geloven in “Samen maakt sterker”. Daarom organiseren we samenwerking tussen onze leden en werken we samen met onze vele stakeholders zoals overheden, kennisinstellingen en de natuur- en milieuorganisaties. Samenwerken om de regio te versterken, om werk te creëren.

Ondernemingsklimaat

Dit betekent ruimte om te ondernemen voor bestendige economische ontwikkeling in een sterke Eemsdelta. Harmonie met de omgeving is daarbij altijd het streven, goed “noaberschap” het uitgangspunt. Werkgelegenheid in de regio en een goede buur voor de Waddenzee, de Dollard en de inwoners van de Eemsdelta.

Lees over deze dossiers

Veiligheid

Veilig werken staat bij bedrijven op één. Dit betekent een veilige werkplek  voor medewerkers (arbeidsveiligheid) en maximale veiligheid voor de omgeving (externe veiligheid).

Lees over deze dossiers

Leefbaarheid

SBE staat voor de ontwikkeling van de Eemsdelta. Dat begint bij voldoende werk maar gaat ook over een mooie plek voor medewerkers om te wonen.

De havens in de Eemsdelta leveren meer dan 25% van de werkgelegenheid in de kustgemeenten. Goed onderwijs in de regio, bereikbaarheid en overige faciliteiten horen bij de groei in deze sector.

Lees over deze dossiers

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat al lang op de agenda in de Eemsdelta. Dat kan ook niet anders met het werelderfgoed Waddenzee op de hoek. Maar het Noorden heeft ook een uitstekende uitgangspositie door de ligging aan zee, de havens, de energie infrastructuur, het agrarisch achterland en het sterk geïntegreerde cluster.

Bedrijven hebben hierdoor concrete stappen gezet op weg naar verdere verduurzaming en daarmee een robuust en toekomstbestendig cluster. Duurzame bedrijven betekent duurzame banen.

Lees over deze dossiers

Onderwijs & Arbeidsmarkt

De Eemsdelta is een sterk groeiende regio. De bedrijven zijn ambitieus en ontwikkelingen zich razendsnel. Een goed functionerende arbeidsmarkt waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten is daarbij cruciaal. Het onderwijs en de dagelijkse praktijk bij de bedrijven moeten goed op elkaar aansluiten. SBE werkt hier op verschillende manieren aan mee.

Lees over deze dossiers

Gasbevingen

De gasbevingen in Groningen hebben nog nooit tot schade geleid bij de bedrijven in de Eemsdelta maar zijn vanzelfsprekend een belangrijk thema.

Vanaf 2013 speelt SBE een proactieve rol bij het in kaart brengen van de gevolgen van de bevingen voor de veiligheid. Centraal staat hierbij de betrokkenheid van alle partijen om te komen tot een methodiek, een normenkader en heldere financiële afspraken. Daarnaast streven wij naar duidelijkheid voor de bestaande bedrijven en nieuwe investeerders.

Lees over deze dossiers

Sectoren

Meer dan 120 bedrijven zijn als lid aangesloten bij SBE. De leden zijn actief in de sectoren Industrie, Energie, Havens & Logistiek en in de Zakelijke en Industriële Dienstverlening.

Industrie

SBE heeft grote dekking op- en rondom het bedrijventerrein Oosterhorn, waaronder veel bedrijven binnen het Chemiepark Delfzijl. Andere leden zijn gevestigd in de Eemshaven en omliggende gemeentes, zoals Veendam en Groningen.

Overzicht leden Industrie

Energie

SBE leden uit de sector Energie zijn samen goed voor bijna 30% van de elektriciteitsproductie van Nederland. Daarnaast houden leden zich bezig met het (duurzaam) opwekken en transporteren van energie in stoom- of stroomvorm.

Overzicht leden Energie

Havens & Logistiek

SBE leden uit de Havens en Logistiek sector houden zich bezig met het vervoer van goederen en producten en de op- en overslag hiervan. Deze sector omvat ook de scheepvaart, -bouw, en – onderhoud in de Eemsdelta.

Overzicht leden Haven & Logistiek

Zakelijke Dienstverlening

De zakelijke dienstverlening omvat SBE leden actief in onder andere onderwijs, financiële sector, zorg, digitale sector en werkvoorziening.

Overzicht leden Zakelijke Dienstverlening

Industriële Dienstverlening

De industriële dienstverlening omvat bedrijven die zich bezig houden met levering van diensten, goederen of advies aan industriële bedrijven in de regio Eemsdelta.

Overzicht leden Industriële dienstverlening

Lidmaatschap

Ruim 120 bedrijven zijn lid bij SBE. Leden kunnen plaatsnemen in bestuursorganen, deelnemen aan werkgroepen en bepalen de agenda van SBE.

Meer informatie over de vereniging en lidmaatschap

Werkgroepen

De leden van SBE staan samen voor een goed ondernemingsklimaat: ruimte om te ondernemen voor bestendige economische ontwikkeling in een sterke Eemsdelta. Om dit te realiseren nemen bedrijven deel aan verschillende werkgroepen.

Is uw bedrijf lid van SBE? Dan kunt u uzelf laten uitnodigen voor een werkgroep binnen uw werkgebied.

Milieu

SBE organiseert de Werkgroep Milieu voor specialisten van de aangesloten leden. De werkgroep bespreekt wet- en regelgeving, recente ontwikkelingen en mogelijkheden tot samen optrekken. De werkgroep heeft ca. 4 bijeenkomsten per jaar.

(aan)Vraag werkgroep Milieu

HRM

SBE organiseert de Werkgroep HRM voor medewerkers van de aangesloten leden die zich bezighouden met personeelszaken. Hier worden relevante ontwikkelingen worden, kennis gedeeld en samenwerking op het gebied van werving, selectie en opleiding besproken. De werkgroep heeft ca. 4 bijeenkomsten per jaar.

(aan)Vraag werkgroep HRM

Veiligheid

SBE organiseert de Werkgroep Veiligheid voor specialisten van de aangesloten leden. Het regionale netwerk waar relevante ontwikkelingen worden besproken, kennis gedeeld wordt en samenwerking kan ontstaan. De werkgroep heeft ca. 4 bijeenkomsten per jaar.

(aan)Vraag werkgroep Veiligheid

Maintenance & Projecten

SBE organiseert de Werkgroep Maintenance & Projecten voor specialisten van de aangesloten leden. Binnen het regionale netwerk bespreekt men hoe onderhoud bij leden wordt uitgevoerd, welke ontwikkelingen relevant zijn voor de sector en deelt men kennis hoe om te gaan met (collectieve) uitdagingen. De werkgroep heeft ca. 4 bijeenkomsten per jaar.

(aan)Vraag werkgroep Maintenance & Projecten

Gasbevingen

De in 2013 opgerichte SBE werkgroep is initiatiefnemer van de onderzoeken naar de invloed van gasbevingen op de industrie. Ook een aantal bedrijven buiten de Eemsdelta hebben aansluiting gevonden bij de SBE leden. Naast het uitwisselen van ervaringen en de voortgang van de verschillende onderzoeken worden in deze werkgroep de gezamenlijke SBE-standpunten voorbereid.

(aan)Vraag werkgroep Gasbevingen

Secretaresse Intervisie

De SBE Werkgroep Secretaresse Intervisie is een netwerk dat ca. 5 keer per jaar bijeenkomt ter bevordering van intercollegiale contacten en om kennis en vaardigheden in het eigen vakgebied uit te wisselen. Dit gebeurt door het organiseren van workshops, in-company trainingen, bedrijfsbezoeken en informele bijeenkomsten.

(aan)Vraag Secretaresse Intervisie

Updates ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: